Preskočiť na obsah

Čistenie ozónom

Chráňte seba, svojich zamestnancov a zákazníkov

Ozón je bezfarebný, vysoko reaktívny plyn, ktorý je jedným z najsilnejších prirodzene sa vyskytujúcich dezinfikátorov v zemskej atmosfére. Jeho mimoriadne silné oxidačné a reaktívne vlastnosti z neho robia vhodný prostriedok na sterilizáciu a dezinfekciu prostredia. Je približne 50x silnejší ako chlór. Nezanecháva po sebe žiadne škodlivé častice. Na rozdiel od germicídnych žiaričov, pôsobí v celom priestore, nie len na ožiarenom povrchu, alebo len v prefiltrovanom a ožiarenom vzduchu.
Spoľahlivo ničí baktérie, vírusy, plesne a iné mikroorganizmy. Redukuje príčiny zápachu ako sú cigaretový dym, pachy zvierat, zápachy v kuchyni a mnohé iné. Ozón zápachy rozkladá, na rozdiel od bežných chemických dezodorantov ktoré ich iba prekrývajú.

Ozónovačom proti šíreniu COVID-19

V ovzduší sa vyskytujú častice zvané bioaerosol, ktoré môžu obsahovať mikroorganizmy ako baktérie, plesne či vírusy. Okrem mikroorganizmov sa v ovzduší nachádzajú aj semená rastlín, peľové zrnká, srsť, hmyz atď.

Dezinfekcia ozónom je spôsob ako predísť šíreniu vírusov a baktérií. Chemická štruktúra vírusov, baktérií a plesní sa pri kontakte s ozónom vďaka oxidácii rýchlo mení. Pri dostatočnej koncentrácii ozónu sú mikroorganizmy zničené do niekoľkých minút. Ozón spoľahlivo ničí patogénne mikroorganizmy. Plyn preniká do celého priestoru a všetkých pórov (steny, koberce, nábytok a pod.) čím dosahuje najvyšší stupeň dezinfekcie. Na rozdiel od chlóru, voči ktorému môžu byť niektoré patogény odolné.

Pri našej práci, používame výhradne profesionálne zariadenia.
Pri nízkej koncentrácii pre človeka nie je ozón nebezpečný. Počas dezinfekcie s generátorom je však nutné, aby pri jej priebehu neboli v danom priestore prítomní ľudia, zvieratá ani rastliny. Po ukončení ozonácie je potrebné priestor na 30 minút vyvetrať. Generátor ozónu je možné používať len v uzavretých priestoroch.

Kontaktujte nás

Telefonický kontakt: +421 908 272 827

Zavolať