Preskočiť na obsah

Vysokoškolský učiteľ – odborný asistent

Bratislava-Ružinov Posted on Výchova, vzdelávanie a šport
Údaje o pracovnom mieste
Náplň (druh) práce

Vysokoškolský učiteľ - odborný asistent na Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:
- VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Psychológia alebo Sociálna psychológia a psychológia práce,
- samostatná vedecko-výskumná činnosť, aktívne riešenie a tvorba návrhov domácich a zahraničných vedeckých projektov v pozícii člena riešiteľského kolektívu,
- publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch, podľa vnútorného predpisu FSEV UK č. 9/2019 (https://fses.uniba.sk/fileadmin/fsev/o_fakulte/legislativa/vnutorny_predpis_fsev/2019_20/Vnutorny_predpis_9-2019.pdf), primerane pôsobeniu v akademickom priestore
- aktívne vystupovanie najmenej na 2 vedeckých konferenciách, sympóziách, z toho aspoň jedno v zahraničí,
- znalosť anglického jazyka na úrovni B2

Pracovné miesto vhodné aj pre

zdravotne postihnutého
zdravotne postihnutého

Pracovné podmienky
 • Pracovný čas: od 8:00 do 16:00
 • Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim
Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore psychológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore psychológia - sociálna psychológia a psychológia práce

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti
Cudzie jazyky:
 • anglický - pokročilá: B1 a B2
Počítače:
 • Internet - vysoká
 • Microsoft Word - vysoká
 • Microsoft Excel - vysoká
 • Microsoft Outlook - vysoká
 • Microsoft PowerPoint - vysoká
Ďalšie požiadavky:

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Údaje o zamestnávateľovi
Obchodné meno:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právna forma:

Verejnoprávna inštitúcia

IČO:

00397865

Charakteristika:

Univerzita Komenského má trinásť fakúlt a viac ako dvadsať pedagogických, vedeckých a iných pracovísk a účelových zariadení. Na fakultách univerzity študuje na všetkých stupňoch a formách štúdia ročne viac ako 28 000 študentov (z nich v dennej forme štúdia 21 000 študentov) a takmer 1 800 zahraničných študentov z 80 krajín sveta. Každoročne prijíma Univerzita Komenského do prvých ročníkov štúdia takmer 8 000 nových študentov, ktorí si môžu vybrať z ponuky približne 1 300 študijných programov.

Adresa:
 • Šafárikovo nám. 6
 • 81499 Bratislava-Staré Mesto
 • Slovensko

Kontaktná osoba:

Zdroj: upsvar.sk (Id: 1810620)

About Company

Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynské luhy 4, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 82105 Bratislava

Job Information

Status: Expired No of vacancies: 1 Job type: Full Time Salary: €1079 /Per Month Publish date: 31 jan 2021

Apply for job

Sorry! application is not available.
Zavolať