Preskočiť na obsah

Služby

Akreditované kurzy

Kurzy prvej pomoci v rozsahu 8 až 33 hodín, sú vhodné pre firmy, pedagógov, dobrovoľných záchranárov či hasičov.

Čistenie ozónom

Pri čistení ozónom používame certifikované prístroje najvyššej kvality. Nechajte si vyčistiť vaše priestory, autá či klimatizácie!

Kurzy BOZP + PO

Všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Sprostredkovanie zamestnania

Poskytnutie príležitosti pre zdravotne a sociálne znevýhodnené osoby na pracovnom trhu bez diskriminácie. Sledujte naše aktuálne potreby.

Účtovníctvo

Poskytujeme služby z oblasti účtovníctva, ktoré vykonávajú výhradne zdravotne znevýhodnené osoby, ktoré sa touto činnosťou uplatňujú na pracovnom trhu bez diskriminácie.

Sociálny taxík

Pomáhame s prepravou zdravotne a sociálne znevýhodnených osôb prostredníctvom zabezpečenia prevozu do zdravotníckeho alebo iného zariadenia, dovozom liekov, zdravotníckych potrieb.

Zavolať