Preskočiť na obsah

Účtovníctvo

Účtovné služby

Poskytujeme služby z oblasti účtovníctva, ktoré vykonávajú výhradne zdravotne znevýhodnené osoby, ktoré sa touto činnosťou uplatňujú na pracovnom trhu bez diskriminácie.

Podvojné účtovníctvo

 • spracovanie dokladov
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie pokladničnej a bankovej knihy
 • evidencia majetku a vedenie odpisov
 • vypracovanie Priznania k dani z pridanej hodnoty (mesačne alebo kvartálne) pri platcoch DPH, súhrnný výkaz DPH, kontrolný výkaz DPH
 • komunikácia s úradmi
 • zúčtovanie cestovných príkazov
 • inventarizácia účtov na ročnú uzávierku

Jednoduché účtovníctvo

 • spracovanie dokladov
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej a bankovej knihy
 • evidencia majetku
 • vedenie odpisov
 • spracovanie ročnej uzávierky
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu fyzických osôb a výkazov

Mzdy a personalistika

 • kompletné spracovanie mzdovej agendy
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do poistovní
 • ročné zúčtovanie dane a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • potvrdenia o príjmoch a zamestnaní, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia
 • zasielanie štatistických výkazov v súvislosti so spracovaním miezd

Jednoduché daňové priznania

 • k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
 • k dani z motorových vozidiel

V prípade akýchkoľvek nás neváhajte kontaktovať!

Telefonický kontakt: +421 908 272 827

Zavolať