Pomoc na dosah

Cesta k úspechu pre znevýhodnených ľudí

Účtovníctvo

Poskytujeme služby z oblasti účtovníctva, ktoré vykonávajú výhradne zdravotne znevýhodnené osoby, ktoré sa touto činnosťou uplatňujú na pracovnom trhu bez diskriminácie.

Sprostredkovanie zamestnania

Poskytnutie príležitosti pre zdravotne a sociálne znevýhodnené osoby na pracovnom trhu bez diskriminácie.

Akreditované kurzy prvej pomoci

Sociálny taxík

Pomáhame s prepravou zdravotne a sociálne znevýhodnených osôb prostredníctvom zabezpečenia prevozu do zdravotníckeho alebo iného zariadenia, dovozom liekov, zdravotníckych potrieb a stravy ako aj špeciálnou bezpečnou prepravou pre maloletých.

Čistenie ozónom

Pri čistení ozónom používame certifikované prístroje najvyššej kvality. Nechajte si vyčistiť vaše priestory, autá či klimatizácie!

Pripravujeme pre vás

Kurzy BOZP + PO

O nás

Pomáhame znevýhodneným skupinám ľudí so začlenovaním sa do spoločenského a pracovného života. Podávame pomocnú ruku a pomáhame s rozvojom vzdelávania.

© Helpo. s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46974/T

Registrovaný sociálny podnik

Adresa: Gen. Goliána 25, 917 02 Trnava

IČO: 53 123 816

DIČ: 2121271911